iPest Control has been launched in 2014. As international distributor
of Animal friendly Pest Control products, we focus on providing the
Pest Control industry high-end products for the British, and international market place.

Privacyverklaring iPest Control bv

In deze privacyverklaring legt iPest Control bv (iPest) uit welke persoonsgegevens iPest verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
iPest respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites www.mousestop.com en www.ipestcontrol.com , haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan iPest worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van iPest te maken hebben. iPest houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van iPest of wanneer u anderszins contact heeft met iPest, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van iPest, legt iPest de door u opgegeven gegevens vast.  iPest bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

iPest gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening.  Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met iPest of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van iPest naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van iPest bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met iPest te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. iPest kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. iPest raadt u aan de privacy policies van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Cookies
Flexim maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van iPest beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt iPest gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt iPest inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. iPest heeft hier geen invloed op. iPest heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door iPest geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van iPest.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met iPest opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] ipestcontrol.com. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
iPest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Versie januari 2016

 

 

Scroll to Top